Hoe bouw je een Enterprise SaaS MVP

Dus je wilt een SaaS-product bouwen voor je Enterprise-klant? Dat is geweldig nieuws. 👍 Het is echter moeilijk om complete zakelijke producten helemaal opnieuw te bouwen: ze zijn omvangrijk, veeleisend vanuit het oogpunt van zowel beveiliging als functionaliteit en vereisen diepgaand inzicht in de workflows in de industrie.

Ray Antonio De Jesus

Je hebt dus een Minimum Viable Product (MVP) nodig om de waardepropositie van je product te valideren met een minimale ontwikkelingsinspanning.

Hieronder laat ik je zien hoe je de bekende Lean-methodologieën kunt toepassen om een eerste versie van je Enterprise SaaS-product te bouwen. 👇

Stap 1: Identificeer het probleem

Om je MVP te schetsen, moet je je focus beperken tot een belangrijk probleem dat de industrie bezig houd.

Wees heel specifiek. In plaats van een macroaanpak te maken en te verklaren dat de hele sector te laat is voor een technologische revisie, kies je een specifiek niche, workflowproces of een afdeling waar je oplossing de meeste impact kan hebben.

Enterprise SaaS MVP

Vergelijk deze twee verklaringen:

  1. “De commerciële vastgoedsector is de afgelopen 100 jaar nauwelijks geëvolueerd. We zullen deze sector naar de 21ste eeuw brengen met behulp van technologie.”
  2. “Het proces van het opstellen van commerciële lease-overeenkomsten is in de afgelopen 100 jaar nauwelijks geëvolueerd en is gevuld met handmatige, laagwaardige gegevensinvoertaken die met behulp van technologie kunnen worden geautomatiseerd.”

Het is duidelijk dat het eerste probleem geen specifieke focus heeft. Het is niet haalbaar om een MVP te maken om het probleem van de hele sector op te lossen.

Anderzijds is de tweede gericht op een zeer specifiek probleem van het opstellen van leasedocumenten en pleit voor het gebruik van technologie om het proces te verbeteren.

Stap 2: Prioriteer de eindgebruiker

Zodra je het probleem hebt geïdentificeerd dat je met je MVP wilt oplossen, is de tweede stap om meer te weten te komen over de persoon wiens leven je gaat verbeteren 😉

Je product dekt niet de behoeften van de hele afdeling. Je moet ook niet proberen dat te bereiken.

Richt je ontwikkelingsmiddelen efficiënt in

Richt je in plaats daarvan liever op een persoon die het grootste deel van haar tijd besteedt aan het oplossen van het probleem. In ons geval kan het een administratieve assistent zijn die belast is met het opstellen van lease-documenten, om bij het voorbeeld te blijven.

Dat wil niet zeggen dat alle andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de workflow genegeerd moeten worden. Enterprise-processen zijn complex en zullen in hun geheel moeten worden beschouwd in plaats van geïsoleerd. Laten we dit voorbehoud in de volgende stap aanpakken.

Stap 3: Definieer de gebruikersstroom

Medewerkerstaken worden zelden afzonderlijk uitgevoerd. Meestal zijn ze sterk afhankelijk van outputs van andere afdelingen, betrekken ze meerdere stakeholders en bestaan ze uit een groter web van onderling afhankelijke activiteiten, informatie en input.

Die complexiteit is de reden waarom de adoptie van nieuwe producten binnen grote ondernemingen zo steil is. Als je over het bestaande proces leert, kun je een Enterprise SaaS MVP zo ontwerpen dat het eenvoudig kan worden samengevoegd in de afdeling of een grotere organisatie met minimale verstoring.

Gebruikersstroom en UX design

Denk eens terug aan het voorbeeld van de onroerend goed markt: een administratief assistent is verantwoordelijk voor het opstellen van een leasedocument, maar de leasecreatie als proces omvat meerdere andere belanghebbenden: huurder, makelaar, marktonderzoeksteam en verhuurder.

Ons team van developers, designers en marketeers kan helpen bij het vormen, definiëren en bouwen van je startup, van concept tot lancering. Als startup experts, met ervaring in het bouwen van gelikte applicaties, weten wij wat er nodig is voor een succesvol product.

Praat met ons team en laat je startup realiseren.

Een administratief medewerker is enorm afhankelijk van stakeholders rondom haar. Om de MVP met succes te kunnen gebruiken, moet je dus rekening houden met andere aandeelhouders terwijl het een oplossing voor het probleem ontwerpt.

Stap 4: Pas op voor concurrerende producten

Er zijn 7,7 miljard mensen in de wereld en de kans is groot dat iemand eerder heeft geprobeerd dit probleem op te lossen, er nu aan werkt, of zal proberen het in de toekomst op te lossen.

Dit betekent echter niet dat je het initiatief om het zelf op te lossen moet opgeven.

Indirecte concurrentie is goed. Andere bedrijven hebben mogelijk geprobeerd dit probleem op een andere manier op te lossen en mislukten. Leer waarom. En herhaal niet dezelfde fouten.

Op dezelfde manier kun je aspecten opnemen die werkten, in plaats van een wiel opnieuw uit te vinden. Veel succesvolle SaaS-platforms hergebruiken de workflow en functionaliteit die elders werkten.

Vermijd directe concurrentie: identieke producten die dezelfde of vergelijkbare problemen oplossen. Een halve concurrent over de hele wereld hebben, is acceptabel. Maar het lanceren van een MVP in een industrie die al tientallen vergelijkbare bedrijven bevat, is zo goed als zeker een kostbare fout , tenzij je product een duidelijk, kwantificeerbaar voordeel heeft.

Gebruik tools zoals Crunchbase, BetaList, Product Hunt , of Similar Web om inzicht te krijgen in de concurrerende producten.

Stap 5: Breng uw oplossing in kaart

Nu je het probleem hebt geïdentificeerd en vertrouwd bent geraakt met de gebruikerswerkstroom, is het tijd om te schetsen hoe je MVP eruit zou zien.

Veel ondernemers hebben de neiging té veel features te bouwen tijdens de MVP-fase. Ze voegen onnodige functionaliteit toe die een kritiek probleem niet oplost, of besteden teveel tijd aan het polijsten van het uiterlijk en het gevoel van het product. Niet doen.

Je MVP is geen eindproduct

MVP is geen eindproduct. Het is niet bedoeld om alle problemen op te lossen en om alle gebruikers tevreden te stellen. Hier is wat MVP moet zijn:

  1. MVP lost een kritiek probleem op;
  2. Het richt zich op een single use case;
  3. Het brengt minimale ontwikkelingsinspanning met zich mee.
MVP is geen eindproduct. Het is niet bedoeld om alle problemen op te lossen en om alle gebruikers tevreden te stellen.

En hier is hoe je dat kunt gebruiken:

  1. Vermijd functies die geen sleutelprobleem oplossen;
  2. Vervang langdurige ontwikkelingscycli met hackathon-sprints;
  3. Maak gebruik van het open-source ecosysteem;
  4. Release met een minimaal ontwerp (als het er beter uitziet dan Windows 95, ziet het er beter uit dan de meeste bestaande enterprise software 😉).

Focussen op de impact, in plaats van op het aantal functies, is een goed raamwerk voor het ontwerpen van een enterprise MVP. Bewijs je eindgebruikers dat het hun leven gemakkelijker maakt. Maak je oplossing tien keer beter dan het bestaande product. Laat mensen verliefd worden op je MVP.

Nu je MVP gereed is, geef je deze aan je beoogde gebruikers & analyseer je hoe ze erop reageren. Verzamel hun feedback, geef prioriteit aan suggesties voor functies en houd gebruikspatronen bij om je roadmap voor de toekomst van het product te kunnen uitstippelen. MVP is slechts een begin, maar nu ben je officieel in the game! 😎

Overweeg je een MVP voor je bedrijf te bouwen?

Als een van Nederlands snelst groeiende startup specialisten werkt scopeweb met kleine teams om grote resultaten te leveren. We helpen bedrijven - zowel startups als gevestigd - om technologie te gebruiken om het volgende decennium van verbeteringen en groei op te bouwen. Stuur ons een e-mail op info@scopeweb.nl of bel ons op 0181 729 191. We zijn ook blij om eventuele vragen te beantwoorden!

Ray Antonio De Jesus